Wij respecteren je privacy. Je persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder meer dat wij je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen.

Soorten gegevens

Voor de uitvoering van onze diensten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die je direct of indirect aan ons bekend maakt. We verzamelen je persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • Als je een product of dienst van ons afneemt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn om ons product of onze dienst goed te kunnen gebruiken (zoals naam, e-mail adres, adres en bankrekeningnummer).
 • Als je onze websites bezoekt: hierbij verwerken we met behulp van cookies informatie over je gebruik van de website (zoals de pagina’s die je bezoekt en de advertenties die je op die pagina’s aanklikt). Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies ons cookie beleid.
 • Als je je aanmeld voor een nieuwsbrief: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van de nieuwsbrief (zoals naam en e-mailadres).
 • Als jeanderszins gebruik maakt van de producten, diensten en aanbiedingen van Sdu, kan jeworden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als je bericht plaatst op de website.

In aanvulling op de gegevens die jezelf opgeeft kunnen wij aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van onze diensten en producten. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die je gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die aan ons kunnen worden doorgegeven wanneer je bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over je ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als je verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

Doeleinden

Klue gebruikt je gegevens voor verschillende doeleinden. Op basis van de uitvoering overeenkomst of totstandkoming van een overeenkomst:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst met je, de uitvoering van uw bestelling en om je op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • Financiële afwikkeling.
 • Garantie.

Op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk relatiebeheer, marketing en verkoop:

 • Om onze producten en diensten continue te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren.
 • Het verlenen van service en/of om je te informeren
 • Om doelgericht te adverteren. Wij maken daarbij een analyse van je interesses en voorkeuren. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op je behoeften en interesses. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.

Soms vraagt Klue toestemming om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij cookies. Toestemming kunt je te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht.

Wanneer je in het geheel geen informatie wenst te ontvangen over producten en/of diensten, dan kunt je bezwaar hier tegen maken. Neemt je hiervoor contact op met Klue ([email protected])

E-mail

Je e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door ons indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.